นายเกษม มะแก้ว
ผู้รับใบอนุญาตIELTS

เอกสารภายใน

ลิงค์ » เอกสารภายใน

เอกสารภายในของโรงเรียน ในรูปแบบของไฟล์ PDF JPG PNG DOCX XLSX และอื่นๆ ทุกไฟล์ ทุกเอกสาร มีรหัสผ่านก่อนเปิดใช้งาน ดาวน์โหลดได้แต่ต้องรู้รหัสผ่านถึงจะใช้งานได้ ต้องการเอกสาร ติดต่อ ครูป๋อง สอนคอมพ์ ที่ ห้องคอมพิวเตอร์ วันจันทร์ พุธ และ ศุกร์

  • icoDOC_996.zip, ตารางปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1/2561
  • icoDOC_997.zip, การปรับเวลาเรียนช่วงเดือน ร่อมาฎอน ปี 2561
  • icoDOC_998.zip, ตารางปฏิบัติงานเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561
  • icoDOC_999.zip, ตารางสอน วิชา คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2561