นายเกษม มะแก้ว
ผู้รับใบอนุญาตIELTS

รับสมัครครู วิชาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ » รับสมัครครู วิชาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์

 

คุณสมบัติ

 

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอก คณิตศาสตร์ วิชาโท วิทยาศาสตร์

 

     หรือ ► จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกวิทยาศาสตร์ วิชาโท คณิตศาสตร์

     หรือ ► จบปริญญาตรี สาขาอื่น แต่มีประสบการณ์สอนวิชา คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีใบรับรองจากหน่วยงานเดิม

           ► อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ (นับถึง 15 พฤษภาคม 2559)

           ► มีใบประกอบวิชาชีพครู

           ► สามารถทำงานได้ในเวลาที่โรงเรียนกำหนด

           ► อัตราเงินเดือน ตามที่ทางราชกากำหนด และ เงื่อนไข เพิ่มเติมของโรงเรียน

 

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2559 ที่ โรงเรียน อัลกุรรออ์วิทยา (ประเวศ)

เลขที่ 15 ซอยอ่อนนุช 53 แยก 2 ถนนอ่อนนุช แขวง/เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทร. 023201298

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ในวัน และ เวลาราชการ