นายเกษม มะแก้ว
ผู้รับใบอนุญาตIELTS

ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2560

Home » ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2560

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา (ประเวศ) ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่2 สะพานข้ามแม่น้ำแคว และน้ำตกไทรโยค จ.กาญจนบุรี เฉพาะนักเรียนชั้น ม.1 และ ม. 2 ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 27 กรกฎาคม 2560

คลิ๊กที่นี่ เพื่อชมภาพทั้งหมด