นายเกษม มะแก้ว
ผู้รับใบอนุญาตIELTS

เพลง สดุดีมหาราชา ภาษาอาหรับ

วีดีโอ » เพลง สดุดีมหาราชา ภาษาอาหรับ

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียน
โรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา (ประเวศ)

อ.ซัมวีล มูลทรัพย์ ประพันธ์คำร้องภาษาอาหรับ
อ.ฮาวา หมัดหมุด ขับร้อง
อ.ทรงอาจ แสนโคตร จัดทำคลิป