นายเกษม มะแก้ว
ผู้รับใบอนุญาตIELTS

อนาชีดสรรเสริญพระบารมี

วีดีโอ » อนาชีดสรรเสริญพระบารมี

ร.ร.อัลกุรรออ์วิทยา ได้ร่วมขับร้องอนาชีดสรรเสริญพระบารมีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้ร่วมขับร้องจากสถาบันต่างๆ กว่าสิบห้าสถาบันนำตัวแทนแต่ละสถาบันเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความรักที่มีต่อพระองค์ท่าน ณ ร.ร.มัจลิซุดดีนีย์