อาจารย์ป๋อง - เว็บรุ่น อกว 05

อาจารย์ป๋อง

ทรงอาจ แสนโคตร

อาจารย์พิเศษ วิชา คอมพิวเตอร์

อี-เมล์ tokru@hotmail.com, songarj@gmail.com

เว็บไซต์ www.songarj.blogspot.com

เฟสบุ๊ค www.facebook.com/songarj.s

ไลน์ไอดี songarj

http://songarj.blogspot.com