วันที่13/1/60 มองย้อนกลับไปเมื่อ 2 ปีที่แล้ว - เว็บรุ่น อกว 05

พีรพล พงษ์วิจารย์

รหัสนักเรียน 00660

อี-เมล์ nb_weed420@hotmail.com

เว็บไซต์ www.qrwst.thaiddns.com/00322

เฟสบุ๊ค AboutLife Kordes

ไลน์ไอดี"nbweed420"

วันที่13/1/60 มองย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วตอนนั้นผมประสพอุบัติเหตุบ้างอย่างทำให้ผมต้องย้ายมาเข้าศึกษาที่สถาบันอัลกุรรออ์วิทยา(ประเวศ) ผมเข้ามากลางคันช่วง ม.4 เทอม1 ผมเริ่มเริ่มช้ากว่าเพื่อนประมาณ 1 เดือนเศษ ถามว่ารู้สึกอย่างไรมันรู้สึกอึดอัดแบบบอกไม่ถูกอธิบายอยากเพราะตอนนั้นผมไม่มีอะไรในหัวเลยผมคิดอะไรไม่ออกไม่มั่นใจเหมือนกัน ว่าจะเรียนทันเพื่อนไหม เรียนรู้เรื่องไหม ส่วนหนึ่งทีผมกดดันก็คือบ้านผมอยู่ไม่ห่างจากโรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยามากนัก จึงทำให้ผมกดดัน


แต่พอผมได้เข้ามาเรียนจริงๆ ผมมีความรู้สึกว่ามันตรงกันข้ามมาก เพราะเพื่อนๆ ทุกคนต้อนรับผมได้ดีมากทั้งเพื่อนที่เป็นผู้ชายและเพื่อนที่เป็นผู้หญิง พอขึ้น ม.5 ผมเริ่มปรับตัวได้ดีมากเริ่มเข้าใจเนื้อหาในการเรียน ที่สำคัญเริ่มรู้นิสัยของเพื่อนบางคน ม.6 เป็นปีสุดท้ายที่ผมจะจบจากสถานศึกษานี้ที่ชื่อ อัลกุรรออ์วิทยา เป็นสถาบันที่อบรมสั่งสอนเด็กโดยการใช้หลักศาสนาเข้ามาในการสอน


สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่ช่วยกันในทุกๆ เรื่องและขอบคุณอาจารย์ทุกคน วัสลาม