เป็นโรงเรียนที่ทำให้ฉันเรียนอย่างมีความสุข - เว็บรุ่น อกว 05

อวาตีฟ มะแก้ว

รหัสนักเรียน 00371

อี-เมล์ watif_mk@hotmail.com

เว็บไซต์ www.qrwst.thaiddns.com/00371

เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/awatif.makaew

ไลน์ไอดี mkwatif

ครั้งแรกที่ฉันได้เข้ามาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ฉันรู้สึกอึดอัดมากเพราะเรียนหนักไม่เหมื่อนโรงเรียนเก่าที่ฉันเรียนนมา รู้สึกเหนื่อย รู้สึกท้อ อยากลาออกมาก แต่พอเริ่มปรับตัวได้ฉันก็สามารถทนเรียนต่อไปได้จนเกือบจบ และเข้าใจถึงสิ่งที่โรงเรียนต้องการจะให้เด็กทุกคนได้จากครู แต่ฉันมักจะมองข้ามสิ่งที่โรงเรียนต้องการจะให้ ฉันมองว่า สิ่งที่โรงเรียนพยายามทำอยู่นั่นเหมือนการบังคับให้เด็กเรียน การมาโรงเรียนของฉันจึงเหมื่อนมาเข้าคุก จนถึงตอนนี้ฉันใกล้จจะจบแล้วฉันอยากจะบอกว่าฉันรักโรงเรียนนี้ที่โรงเรียนแห่งนี้สอนหลายอย่างให้กับฉันมีทั้งเพื่อนที่ดีและครูที่ดี ฉันมีความสุขที่ได้มาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ และฉันคิดว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ดีที่หนึ่งที่ไม่ว่าใครได้เข้ามาเรียนจบไปจะต้องมีคุณภาพแน่นอน


โรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยาเป็นโรงเรียนหลังเล็ก โรงเรียนแห่งนี้ไม่ใช่แค่เอาไว้เรียน แต่เปรียบเสมือนบ้านหลังหนึ่ง ที่มีสมาชิกประกอบด้วย อาจารย์ นักเรียน เจ้าหน้าที่ด้านต่างๆ รวมถึงนักการภารโรงด้วย ซึ่งทุกคนมีนำใจที่ดีงาม อาจารย์ให้ความรู้นักเรียน และเมตตาเสมือนเราเป็นลูกของท่านคนหนึ่ง เราก็ให้ความเคารพแก่อาจารย์ ทุกคนในโรงเรียนเปรียบเสมือเปนพี่เป็นน้องกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดเสมอ


ฉันอยู่ที่โรงเรียนนี้มา 6 ปี ที่นี่ให้ความสุขแก่ฉัน ฉันผูกพันกับที่นี่ที่สุด รักครู เพื่อน รุ่นน้องที่นี่มาก แม้ว่าเวลา 6 ปี จะผ่านไปเร็วมากจนฉันใจหาย ฉันมาอยู่ที่นี้ ได้ประสบการณ์มากมายหลายๆอย่างจากที่นี่ ที่สำคัญ “โรงเรียนอัลกุรรออ์” เป็นโรงเรียนที่ทำให้ฉันรู้ว่า ยังมีคนที่ด้อยกว่าเราอีกมากและเป็นโรงเรียนที่ทำให้ฉันเรียนอย่างมีความสุขที่สุด รักค่ะ จากใจจริง