ฉันชื่อ นางสาวอินทิรา หอมทรัพย์(อาอีซะห์) - เว็บรุ่น อกว 05

อินทิรา หอมทรัพย์

รหัส 00326

อี-เมล์ sah_popo@hotmail.com

เว็บไซต์ www.qrwst.thaiddns.com/00326

เฟสบุ๊ค arei sahh

ไลน์ไอดี areisah

ฉันชื่อ นางสาวอินทิรา หอมทรัพย์(อาอีซะห์) ปีนี้ก็เป็นปีสุดท้ายที่จะศึกษาที่ โรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา แห่งนี้ ดิฉันศึกษาที่โรงเรียนแห่งนี้ตั้งแต่ มัธยมศึกษาปีที่1จนกระทั่งตอนนี้ดิฉันศึกษาอยู่ มัธยมศึกษาปีที่6 ซึ่งเป็นปีสุดท้าย ในเวลา 6 ปีที่ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ มันมีเรื่องราวดีๆ มากมาย ทั้งเพื่ิอน ทั้งบรรดาอาจารย์


โรงเรียนแห่งนี้สอนดิฉันมากมาย ทั้งมารยาทที่ดี สอนให้เป็นคนดี สอนให้เป็นคนมีระเบียบวินัย โรงเรียนแห่งนี้เปรียบเสมือนกับบ้านหลังที่2 ทุกคนในโรงเรียนเป็นกันเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่วนบรรดาอาจารย์ที่เคารพทุกท่าน ท่านเปรียบเสมือนกับพ่อและแม่คนที่สอง ท่านพร่ำสอนให้เราเป็นคนดี เป็นคนที่ทีมารยาท มีกฎ มีระเบียบ อาจารย์ทุกท่านเป็นกันเอง คอยให้คำปรึกษาทุกๆ เรื่องกับนักเรียน


โรงเรียนแห่งนี้อยู่ด้วยกันเหมือนครอบครัว มีทั้งพ่อมีทั้งแม่ที่คอยพร่ำสอนให้แก่ลูกๆ ทุกคน โรงเรียนแห่งนี้เปิดการสอนมาได้ 10 ปี จึงมีนักเรียนไม่มากเท่าไหร่มันง่ายต่อการดูแล และคอยพร่ำสอนได้อย่างทั่วถึง ส่วนเพื่อนๆ ในห้อง มีความทรงจำมากมาย อยู่ด้วยกันมาตั้ง 6 ปี อาจมีทะเลาะกันบ้าง ผิดใจกันบ้าง แต่เราก็ปรับความเข้าใจ ปรับตัวเข้าหากัน


จุดๆ นี้มันคือจุดที่ทุกคนโตพอสมควรแล้ว ง่ายต่อความเข้าใจกันมากขึ้น ยามที่เพื่อนเดือดร้อนเราก็ช่วยเหลือกัน พวกเราไม่เคยทิ้งกันเลย ยามเพื่อนลำบาก เราก็ช่วยๆ กัน นี่แหละเป็นมิตรภาพที่ดีที่สุดของชีวิตมัธยม