นางสาว ภักจีรา มาลีพันธ์

รหัสนักเรียน 00148

อี-เมล์ m.pakjeera@live.com,bee_nee3.com@hotmail.com

เว็บไซต์ qrw.homeip.net/00148

เฟสบุ๊ค www.facebook.com/saro.beenee.3

ไลน์ไอดี sarobeenee


          ความในใจถึงคุณครู

          สำหรับตัวฉันคุณครูเป็นคนที่คุ้นเคยมาตลอด ตั้งแต่เริ่มก้าวเข้ามาในพื้นที่ที่เรียกว่า โรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา ฉันพบเจอครูมากมายไม่ว่าจะเป็นใคร ท่านก็คอยห่วงใยฉันตลอดมาจนถึงวันนี้ ทำให้ฉันอ่านออกเขียน และมีความรู้มากขึ้น พร้อมกับปลูกจิตสำนึกที่ดีต่อ การนำไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ และมีความสุข แต่มากไปกว่านั้นผู้ที่เป็นครูต้องมีความอดทนอดกลั้นต่อนักเรียน จนถึงวันนี้ฉันเรียนอยู่ ม.6 อีกไม่กี่วันก็จะจบแล้ว ฉันก็มีความทรงจำดีดีมากมายทั้งกับเพือนๆ และกับคุณครู บองครั้งฉันก็ทำผิดกับครู ฉันต้องขอโทษครูที่เคยทำผิดกับครู หรือทำตัวไม่ดีกับครู รวมทั้งต้องขอขอบคุณคุณครู ที่คอยช่วยเหลือ คอยให้คำเเนะนำที่ดี คอยสั้งสอนแต่สิ่งที่ดีดี