นาย ธีรวัฒน์ สันประเสริฐ

รหัสนักเรียน 00120

อี-เมล์ digdenza@hotmail.com

เว็บไซต์ http://QRW.HOMEip.NET/00120

เฟสบุ๊ค www.facebook.com/digdenza

ไลน์ไอดี -


          ความประทับใจที่มีต่อโรงเรียน:ตั้งแต่ผมเข้ามาเรียนในโรงเรียนนี้ ผมได้รู้จักกับเพื่อนใหม่หลายๆคน สิ่งที่ผมประทับใจนั้น ผมได้รู้จักเพื่อนๆหลายคน และครูหลายๆท่านและเพื่อนผมคอยบอกที่ผมไม่เข้าใจในการเรียนและผมขอขอบคุณครูทุกท่านที่คอยช่วยสอนผมใน เรื่องการคบเพื่อน และการใช้ชีวิตในสังคมตอนที่ผมนั้นได้ทำงาน และผมก็ดีใจที่ได้คุยกับเพื่อนและปรึกษาในเรื่องต่างๆและจะเป็นความทรงจำที่ดีๆที่ผมนั้นไม่อาจ จะลืมมันได้