นาย ศรายุทธ แจ่มสว่าง

รหัสนักเรียน 00125

อี-เมล์ feefeeza@hotmail.com

เว็บไซต์ qrw.homeip.net/00125

เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/sarayut.jamsawangfee?fref=ts

ไลน์ไอดี sarayutfee


          ความรู้สึกเกี่ยวกับโรงเรียนอัลกรุรออ์วิทยา(ประเวศ) ผมมีความรู้สึกดีและรักโรงเรียนนี้มาก รุ่นน้องและรุ่นพี่ต่างก็มีความสามัคคีต่อกัน โรงเรียนแห่งนี้รักกันเหมือนพี่น้อง มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน ช่วยเหลือกัน มีน้ำใจต่อกัน ผมมีวามสุขที่ได้เรียนโรงเรียนนี้ บรรดาครูก็มีความสามารถ มีความรักต่อนักเรียน ใจดี และครูที่โรงเรียนแห่งนี้สามารถสอนนักเรียนให้เข้าใจในบทเรียน ให้มีความรู้กันทุกคน ผมมีความภาคภูมิใจที่ได้เรียนโรงเรียนนี้และได้จบการศึกษาจากโรงเรียนนี้ ได้ความรู้อย่างมากมาย ขอบคุณครูทุกๆท่านครับ